Massimo La Rosa 長號大師班 活動紀錄

時間:2018/9/2(週日)

           上午9:00 – 12:00 專題講座,

           下午2:00 – 5:30公開大師班

地點:實踐大學音樂系 合奏教室 (台北市中山區大直街70號)

主辦單位:亚洲铜管音乐节